Vijf gelijke dagen model

Karakteristieken:

  • vijf identieke schooldagen, van 8 tot 14 uur of van 8.30 tot 14.30 uur
  • geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag
  • korte lunchpauze¬†
  • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
  • gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag
Afbeelding 5gdm