Waarom andere onderwijstijden?

De maatschappij verandert:

  • beide ouders werken
  • meer gebruik van (tussenschoolse) opvang
  • scholen zoeken meer rust en regelmaat
  • scholen zoeken naar meer effectieve leertijd
  • wens van (toekomstige) ouders (inspelen op hun werktijden en thuissituatie)
  • andere (betere) werkverdeling voor de leerkrachten
  • minder vrijwilligers voor overblijven en andere activiteiten beschikbaar
  • kinderen ervaren duur van de overblijftijd als te lang.